Újabb mérföldkőhöz érkeztünk a D3S-RadMag projektben

Az Európai Űrügynökség (ESA) az űridőjárás változásainak megfigyelésére egy szétosztott detektorhálózatot kíván létrehozni  (Distributed Space weather Sensor System, D3S). Csoportunk legújabb fejlesztése, a D3S-RadMag műszer a rendszer egy kiemelt műszeregyüttese lehet a jövőben.

 

D3S-RadMag projekt célja egy olyan kombinált, az űrbéli sugárzási tér és a mágneses tér mérésére is alkalmas műszer fejlesztése, amellyel az ESA űridőjárási célú kis műholdas konstellációs küldetésében végezhetnénk a közeljövőben méréseket. A projekt A/B fázisának költségeit a magyarországi ESA Task Force pályázati forrásból fedezzük.

 

2019. július 12-én került sor a D3S-RadMag műszer egy fajta előzetes tervezési felülvizsgálatára (Preliminary Design Review, PDR) az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban. A felülvizsgálaton az ESA-t Melanie Heil, az űridőjárási program űrszegmensének koordinátora, valamint Marco Vuolo, a projekt ESA-s műszaki felelőse képviselte, továbbá Sergio Terzo, az űridőjárási program űrszegmensének mérnöke videókonferencián keresztül csatlakozott a találkozóhoz. A D3S-RadMag műszert fejlesztő csapat képviselői az ESA-s szakértők észrevételeire, kérdésire válaszoltak, illetve további egyeztetések is folytak a projekt folytatását illetően.

 

A találkozó eredményesen zárult, a korábban leadott dokumentációhoz kért módosításokat, illetve kiegészítéseket a csapatnak két héten belül kell teljesítenie. A szakértőknek ugyanakkor nem volt a projekt felfüggesztését igénylő észrevételük.

 

D3S-RadMag PDR megbeszélés az MTA EK-ban (balra-jobbra: Gerecs András (MTA EK), Erdős Boglárka (MTA EK), Hirn Attila (MTA EK), Zábori Balázs (MTA EK), Melanie Heil (ESA), Marco Vuolo (ESA), Apáthy István (REMRED Kft.)) – fotó: MTA EK

 

Zábori Balázs projektvezető és Melanie Heil, az ESA űridőjárási program űrszegmensének koordinátora – fotó: MTA EK

 

D3S-RadMag PDR megbeszélés az MTA EK-ban – fotó: MTA EK

 

Hirn Attila
D3S-RadMag projektvezető-helyettes


A D3S-RadMag kozmikus sugárzás és mágneses tér mérésére szolgáló műszer fejlesztésének A/B fázisa az ESA 4000124572/18/NL/CBi számú szerződés keretében valósul meg.